+48 600 048 815

USŁUGI GEOLOGICZNE I GEOTECHNICZNE
woj.małopolskie/podkarpackie
Nasza Oferta

Sporządzamy następujące opracowania tekstowe:
- projekty robót geologicznych i dokumentacje geologiczno-inżynierskie
- opinie geotechniczne i ekspertyzy
- dokumentacje podłoża gruntowego
- opinie geologiczne i ekspertyzy

W terenie wykonujemy:
- wiercenia badawcze za pomocą wiertnicy hydraulicznej i próbników RKS
-badania gruntu pod domy jedno/wielorodzinne
- badania pod infrastrukturę drogową, hale,wiatraki, słupy
- sondowania dynamiczne i statyczne CPT
- dozory geologiczne, konsultacje
- badanie zagęszczenia gruntu płytą dynamiczną
- wiercenia w betonie

Oferta badań laboratoryjnych:
- wilgotność naturalna
- gęstość objętościowa
- granice konsystencji
- analiza granulometryczna
- wilgotność optymalna (aparat Proctora)
- analiza próbek wody pod kątem agresywności
- edometryczny moduł ściśliwości
- kąt tarcia wewnętrznego oraz spójności gruntów
- wytrzymałość na ściskanie próbek skał

Badania gruntu pod domy jednorodzinne


Wykonujemy kompleksowy zakres badań gruntów działek pod zabudowe domów jednorodzinnych.
Geologia inżynierska i geotechnika

Jako profesjonalna firma z dużym stażem i zapleczem dokumentatorów, wykonujemy projekty,dokumentacje, opinie i ekspertyzy dla potrzeb budownictwa.
Dozór geologiczny -
konsultacje


Świadczymy usługi dozoru geologicznego, dopasowując się do harmonogramu prac na budowie.
Laboratorium geotechniczne

Wszelkie badania potrzebne do prawidłowej oceny warunków gruntowo-wodnych sporządzamy w dobrze wyposażonym labolatorium.Geomir © 2006 - 2018